Návrat do divočiny

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: Stupavská 199, 900 32 Borinka

IČO: 42362385

Číslo účtu: 2900680338/8330
IBAN: SK5983300000002900680338

Telefón

+421 948 339 429

Email

navratdodivociny@gmail.com

Instagram