Netopier

Tento drobný netopier rodu „Pipistrella spp“ sa k nám dostal vďaka ochote všímavých ľudí, ktorí ho našli na zemi. Pomohli mu a dopravili ho k nám. Nemal žiadne vonkajšie viditeľné poranenia a po dôkladnom vyšetrení mu bola podaná infúzia a ponúknutá potrava. Už po niekoľkých hodinách bol živší a jeho vyhliadky na návrat do voľnej prírody…