Prosíme, podporte vybudovanie obory v našej záchrannej stanici v Borinke, ktorá bude primárne určená pre voľne žijúce zvieratá, vyžadujúce väčší a priestrannejší priestor pred vypustením do prírody. Obora bude akýsi “pozemný ekvivalent” rozlietavacej voliéry.

V obore budú prednostne umiestňované jedince, ktoré potrebujú odstup od ľudí, aby získali plachosť pred ich vypustením do voľnej prírody. Ide napríklad o odchované kuny, líšky, jazvece, vysokú či diviačiu zver. Rovnako tak veveričky, lasice či vydry. V poslednej dobe sa vyskytuje pomerne veľké množstvo poranených jedincov alebo mláďat aj z intravilánu hlavného mesta Bratislavy. 

Obora bude členená na niekoľko častí – oddelení – ktoré by mali izolované vstupy. Samotné výbehy budú mať kŕmidlá a dostatok zelene pre možné úkryty tak, aby čo najpresnejšie simulovali ich prirodzené podmienky. V priestoroch obory budú umiestnené aj pozorovateľne pre edukatívne účely, ktoré umožnia nerušené sledovanie týchto jedincov. Budú tu umiestnené aj umelé brlohy s kamerovým systémom pre sledovanie jedincov v norách. Išlo by o veľmi zaujímavý prvok pozorovania zveri, či už z vedeckých alebo čisto zážitkových pohnútok. Súčasťou obory bude i zázemie pre “open air” prednášky a uskladnenie krmiva. 

Za materiálnu, prípadne finančnú pomoc Vám budeme veľmi vďační. Spoločne sa nám podarí postaviť kvalitná obora, ktorá podporí zvieratá v ich návrate do prírody.

Pridaj komentár