Prosíme, podporte rozšírenie priestorov našej záchrannej stanice v Borinke o veľkú rozlietavaciu voliéru pre väčšie druhy vtákov. Bez tejto voliéry sa im ťažko rehabilituje a pomalšie vracia späť do prírody.

Veľká rozlietavacia voliéra je dôležitým a nevyhnutným prvkom pre záchranu predovšetkým väčších druhov vtákov, ktorí sa vyskytli z rôznych dôvodov v našej záchrannej stanici v Borinke. Často sú k nám privezené malé vtáčatká, ktoré osireli, alebo sa z nejakého dôvodu stratili svojim rodičom. Inokedy sú našimi pacientmi zranení jedinci, ktorých zmiatla presklenná konštrukcia a po náraze ostali otrasení. Vtáky bývajú zranení aj po strete s automobilmi, elektrickými drôtmi, či z času na čas s ľuďmi, ktorí po nich nepochopiteľne strieľajú a poľujú. V stanici sme po ich prijatí nútení operatívne odstraňovať tieto náboje z tela, ako aj vyčistiť a zašiť rany.   

Zahojenie zranení, i správna rehabilitácia v rozlietavacej voliére, sú nevyhnutné pre úspešný návrat týchto jedincov do voľnej prírody. Voliéra zabezpečuje priestor aj na tréning dostatočnej obratnosti a zručnosti vyhnúť sa prekážkam – v prípade dravcov i ulovenie koristi. Bez tohto tréningu vtákov môže vyjsť celá naša snaha o záchranu nazmar. Žiaľ, v súčasnosti takýto rozlietavací priestor u nás v stanici chýba. Preto je našou veľkou snahou, zabezpečiť ho a vlastnými rukami postaviť pre rehabilitujúcich operencov.

Je niekoľko možností, ako túto veľkú rozlietavaciu voliéru vybudovať v závislosti od dostupných finančných zdrojov a miesta realizácie. Typovo možno rozlíšiť dva základné konštrukčné typy:

  • priestorovo veľká voliéra s rovnou či kupolovitou strechou
  • menšia voliéra s valcovým stredom, tzv. anglického typu.

V našich priestorových možnostiach stanice zvolíme pre stavbu akýsi hybrid oboch typov. Na strmom svahu pozemku potrebujeme postaviť čo najväčšiu voliéru, akú nám podmienky terénu či výsadby vzrastlých stromov, umožnia. Voliéra bude mať valcovú, stredovú konštrukciu posadenou do svahu tak, že v dvoch etážach by sa vytvorili menšie terasy pre urovnanie terénu. Po obvode budú  zasadené stĺpy z kovovej konštrukcie vyčnievajúce minimálne 4 metre nad terén. Po obvode bude  natiahnuté klasické štvorhranné pletivo a od výšky 1,8 metra polypropylénová sieť, upevnená k obvodovému pletivu.

Vo vnútri voliéry budú umiestnené prvky na prelety, na posed, i odpočinok živočíchov. Bude tu aj prístrešok – úkryt operencov – pred nepriazňou počasia. 

Takýto koncept stavby rozlietavacej voliéry bude mať aj prvky edukácie verejnosti, ktorá bude mať možnosť i priestor pre nerušivé sledovanie vtákov z neďalekej pozorovateľne.

Za materiálnu, prípadne finančnú pomoc Vám budeme veľmi vďační. Sme presvedčení, že spoločne sa nám úspešne podarí postaviť voliéra, ktorá pomôže vtákom v ich rozlete a rýchlejšie sa dostať späť do prírody.

Pridaj komentár